Dursun Ali EMECEN Önderliğinde Oyun Dersi  Eğitimci Geliştirme Programı kapsamında Dursun Ali EMECEN önderliğinde ''Oyun'' dersi gerçekleştirildi. Öğrenmede en önemli metod olan oyun hakkında konuşan Emecen, 'Bebekken ce'e oyunu ile çocuk, annenin bir var olup bir yok olabileceğini bilerek aslında güven duygusunu edinir.

ADEP 6. Dersini Gerçekleştirdi  “Kur'an hakikatin ifadesidir ve o kendisini dillendirecek birilerini ister bu bağlamda önce kendimiz onu yaşayarak, hal ile dillendirerek hakikat yolculuğunda evlatlarımıza yol arkadaşı kılmalıyız diyerek Adep'teki 6. haftamızda "Çocukların Kur'an-ı Kerim okumayı geliştirmesine nasıl yardımcı olabiliriz?" başlığını işledik.

Eğitimde Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi  2017 Güz dönemi Eğitim Atölyelerinde bu hafta son atölyemiz gerçekleştirildi. Atölyede katılımcıların hikaye anlatıcılığı sanatı ile buluşmaları, kadim geleneğimizde de yer alan hikaye anlatıcılığının önemi,özellikleri ve eğitimde nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulmuştur. Katılımcılara drama ve oyunlarla hikayenin nasıl interaktif hale getirildiği keşfettirilmiştir.

ADEP Sosyal Medyada Sizleri Bilgilendiriyor  Ailede Din Eğitimi Programı(ADEP) ailelerin çocuklarının din eğitimine nitelikli katkı yapmalarını sağlamak üzere geliştirilmiş bir programdır. Programda ebeveynler çocuklarının inanç, ibadet ve ahlak gelişimlerine yönelik yapabilecekleri çalışmalar konusunda uygulamalı bir eğitim almaktadır.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi Bildiri Çağrısı  Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, 27- 28 Nisan 2018 tarihlerinde YEKDER Din Eğitimi Akademisi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlenecektir. Kongre ile İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanmaktadır.

Kudüs Özgür Değilse, Dünya Özgür Değildir!  Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi ve haremidir. Tarih boyunca Müslümanların elinde olduğu dönemlerde tüm din mensupları bu mukaddes şehirde huzur ve barış içinde yaşamıştır. Haçlıların 1099'da işgal ettiği dönemlerde şehirdeki Müslümanlara ve Yahudilere yönelik büyük katliamlar gerçekleştirilmiştir.

Ses Temelli Elif Ba ile Cüz Öğretimi  2017 Güz Dönemi Eğitim Atölyeleri'nde bu hafta Ayşe Öztürk Hocamız ile Ses Temelli Elif Ba ile Cüz Öğretimi atölyemizi dernek merkezimizde gerçekleştirdik.

Din Eğitimi İndeksi Yayınlandı  Din eğitiminin sayısal verilerini bir arada görmek üzere hazırlanan Din Eğitimi İndeksi’ni sizler ile paylaşmaktayız. Bu çalışma 2015- 2016 eğitim - öğretim yılı din eğitimi istatistik bilgilerini içermektedir. Bununla birlikte yıllara göre değişimin izlenebilmesi amacıyla bir önceki yıla ait veriler de sunulmuştur.

Oyun Bağımlılığı ve Çözüm Yolları Semineri  Aşamalı Seminerler Programı (ASP) aylık seminerler kapsamında bu ay (Kasım) Hatice Kübra DURNA önderliğinde 22 Kasım 2017 tarihinde ''Oyun Bağımlılığı ve Çözüm Yolları '' ele alındı. Oyun Bağımlılığı ve İlişkili Psikolojik faktörlere değinen DURNA, Oyun bağımlısı olan bireylerin şiddete daha meyilli ve aynı oranda yardım duygularının azlığından bahsetti.

ADEP 3. Dönem Derslerine Başladı  Yeni döneme hızlı bir hareketlilik ile başlayan “Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP)” Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER)’nde derslerine başladı. 17 Kasım 2017 tarihinde ilk dersini gerçekleştiren ADEP, her Cuma derslerini gerçekleştirmeye devam edecek.

YEKDER EĞİTİMLERİ