Eğitimci STK’lar buluşması YEKDER’de gerçekleşti  Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Eğitimci STK’lar buluşması – 4, 14 Nisan 2016 Perşembe günü YEKDER’de gerçekleşti.

Geleneksel YEKDER kahvaltısı  Geleneksel YEKDER kahvaltımız, 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde hocalarımız ve katılımcılarımızın iştiraki ile gerçekleştirildi.

Din Eğitiminde Devlet-Sivil Toplum İlişkileri Masaya Yatırıldı !  YEKDER Din Eğitimi Akademisi (DEA)tarafından 26 Kasım 2016 Cumartesi günü Sivil Din Eğitimi Çalıştayı düzenledi.

İlke, İslam İktisadı Araştırma Merkezi'ni (İKAM) Kurdu  İLKE, İslami iktisat zemini arayışının bir neticesi olarak İslam İktisadı Araştırmalarını daha geniş çerçevede devam ettirmek ve uzun soluklu çalışmalara zemin hazırlamak amacıyla İLKE İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’ni kurdu.

YEKDER EĞİTİMLERİ