Gülşen Karataş

Gülşen Karataş

İstanbul'da doğdu. İ.Ü.E.F. Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü'nünden mezun oldu (1982). Birkaç sene özel sektörde çalıştıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesin'de okudu (1990-1995). Sosyoloji ve Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. Yaygın eğitim veren sivil toplum kuruluşlarında İngilizce, Meal-Tefsir ve Hadis derslerinde seminerler verdi. Birkaç sene Akdemistanbul'da Din Sosyolojisi derslerine girdi. Aşamalı Seminerler Programı’nda (ASP) Hadis dersleri vermiştir.