Arife Gümüş

Arife Gümüş

Arife Gümüş, 2010’da Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında Mar- mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalında “Liselerde Disiplin Cezalarına Konu Olan Davranışların Değerler Perspektifinden İncelenmesi, Üsküdar’da Beş Lise Örneği (1980-2010)” başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Felsefe ve Din Bilimleri Anabilimdalında Doktora Programına başladı. Gümüş, Din Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Politikaları alanlarında çalışmalar yapmaktadır.