4-6 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı

Eğitim faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan kıymetli öğretmenlerimiz ve öğretmen adayları hızla değişen dünya ve eğitim felsefeleri karşısında eğitimcilik yeteneklerini geliştirmek için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu minvalde, dini bilgi ve değerler alanına yönelik 2019 Bahar Dönemi 4-6 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı, insanî değerleri yüceltmeye çalışan, farkındalığı yüksek bir ekiple; bu alanda farklı bir öğretim modeli oluşturarak, sadece bilgisiyle değil, yaşayışı, karakteri ve ruhuyla önder öğretmenler yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen son derece önemli ve öncü bir program niteliğindedir.

Hakkında

2019 Bahar Dönemi 4-6 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) kapsamında çocuk ve gençlere yönelik faaliyet yapan din eğitimcilerinin, eğitimci adaylarının ve eğitim gönüllülerinin pedagojik formasyonunu geliştirir.  Farklı STK’lar tarafından organize edilen Ev Okulu ve benzeri çalışmalarda görev alan öğreticilerin katılımını hedeflemektedir. Bu amaçla hem kurumlar tarafından yönlendirilen adaylar hem de bireysel başvurular kabul edilmektedir. Yılda üç defa düzenlenen öğretici alım sınavlarından başarılı olanlar programa kabul edilmektedir.

EGP, temel dinî bilgiler alan öğretimini içermemekle birlikte bu birikimin üzerinde çalışmaktadır. Bu sebeple EGP giriş sınavları temel dinî bilgiler ile okuma, anlama ve akıl yürütmeyi ölçen yazılı sınav, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma düzeyini ölçen sözlü sınav ve iletişim becerilerini değerlendiren mülakat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda %70 başarı düzeyi beklenmektedir. Katılımcılar yoklama yapılarak takip edilmekte ve sınavlara girebilmeleri devamlılığa bağlı olmaktadır. İkinci aşamaya geçme ve programı tamamlama sürecinde de çeşitli sınavlar yapılmaktadır.

Programın amacı:

 • Özel bir eğitim dönemi olan 4-6 yaş grubuyla çalışan din ve değerler eğitimi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının yetkinliklerini artırmak
 • Tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgili, kültürlü, şefkatli, görgülü, özümseyerek öğrenen, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyleri yetiştiren, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını sağlayan öğretmen ve öğretmen adaylarının yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak


Program sonucunda katılımcıların şu kazanımları elde etmesi hedeflenmektedir:

 • 4-6 yaş çocuğunun gelişimsel özelliklerini bilir, çocukların mizacını göz önünde bulundurarak uygun öğrenme yaklaşımını ve tekniğini belirleyebilir.
 • 4-6 yaş çocuğu ile etkili iletişim sağlayabilir. Kriz anlarında sorunlara çözüm üretebilmesi beklenir.
 • Erken çocuklukta karşılaşılan uyum problemleri hakkında fikir sahibi olur.
 • 4-6 yaş çocuğuna etkili yöntem ve teknikleri kullanarak Kur’an-ı Kerim öğretimi yapabilir.
 • İbadet, İnanç, Siyer, Ahlak ve Adab-ı Muaşeret öğretim ilke ve yöntemlerini kullanmakta yetkinleşir.
 • Eğitimde örnek drama, oyun ve masal etkinliklerini uygulayabilir.
 • Öğretimini yaptığı alana dair tematik materyal tasarımı yapabilir.


Katılım ve başvuru şartları:

 • Eğitim programına sınav ve mülakat ile alınacaktır.
 • 15 Haftalık bir programdır.
 • Derslerimiz cumartesi günleri 10.00 - 14.30 arasında gerçekleşmektedir.
 • Devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Katılımcı sertifikası verilmektedir.