7-14 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı

Eğitim faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan kıymetli öğretmenlerimiz ve öğretmen adayları hızla değişen dünya ve eğitim felsefeleri karşısında eğitimcilik yeteneklerini geliştirmek için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu minvalde, dini bilgi ve değerler alanına yönelik 2019 Bahar Dönemi 7-14 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı, insanî değerleri yüceltmeye çalışan, farkındalığı yüksek bir ekiple; bu alanda farklı bir öğretim modeli oluşturarak, sadece bilgisiyle değil, yaşayışı, karakteri ve ruhuyla önder öğretmenler yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen son derece önemli ve öncü bir program niteliğindedir.

Hakkında

2019 Bahar Dönemi 7-14 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) kapsamında okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara dini bilgi ve değerler alanında eğitim veren öğretmenlere ve öğretmen adaylarına sunulmuş destek programıdır. Bu program ile öğretmenlere,  temel dini bilgilerinin üzerinde teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Verilen eğitim sonrasında YEKDER bünyesinde hazırlanmış ve diğer STK’lar tarafından modellenerek uygulanmış Ev Okulu projesinde eğitici olma imkânı sunulmaktadır.

Eğitici geliştirme programı her sene güz ve bahar olmak üzere iki dönemde gerçekleşmektedir. Programa başvurular çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Online başvurunun ardından yazılı sınav ve mülakat ile katılımcılar belirlenmektedir.  Program sonunda katılımcı sertifikası verilmektedir.

Programın amacı:

 • İlköğretim çağındaki çocuklarla çalışan din ve değerler eğitimi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının yetkinliklerini artırmak
 • Tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgili, kültürlü, şefkatli, görgülü, özümseyerek öğrenen, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyleri yetiştiren, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını sağlayan öğretmen ve öğretmen adaylarının yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak


Program sonucunda katılımcıların şu kazanımları elde etmesi hedeflenmektedir:

 • Erken ergenlik ve ergenlik dönemindeki çocuğun gelişim özelliklerine göre uygun öğretim yaklaşımını ve tekniğini belirleyebilir.
 • Erken ergenlik ve ergenlik döneminde karşılaşılan uyum problemleri hakkında fikir sahibi olur ve  etkili iletişim kurabilir. 
 • Kuran-ı kerim öğretimini farklı metotlar ile yapabilir.
 • Dini bilgileri öğretimde farklı yöntemleri kullanmakta yetkinleşir. 
 • Eğitimde örnek drama, oyun ve masal etkinliklerini uygulayabilir.
 • Öğretimini yaptığı alana dair tematik materyal tasarımı yapabilir.


Katılım ve başvuru şartları:

 • Eğitim programına sınav ve mülakat ile alınacaktır.
 • 11 Haftalık bir programdır.
 • Derslerimiz cumartesi günleri 10.00 - 14.30 arasında gerçekleşmektedir.
 • Devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Katılımcı sertifikası verilmektedir.