8-12 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı

Eğitim faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan kıymetli öğretmenlerimiz ve öğretmen adayları hızla değişen dünya ve eğitim felsefeleri karşısında eğitimcilik yeteneklerini geliştirmek için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu minvalde, dini bilgi ve değerler alanına yönelik 2019 Güz Dönemi 8-12 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı, insanî değerleri yüceltmeye çalışan, farkındalığı yüksek bir ekiple; bu alanda farklı bir öğretim modeli oluşturarak, sadece bilgisiyle değil, yaşayışı, karakteri ve ruhuyla önder öğretmenler yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen son derece önemli ve öncü bir program niteliğindedir.

Hakkında

2019 Bahar Dönemi 8-12 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) kapsamında ilkokul dini bilgi ve değerler alanı eğitimci ve eğitimci adaylarına sunulmuş bir destek programıdır. Bu programda hem teorik hem de uygulamaya dayalı bir eğitim verilmektedir. Bu programı tamamlayan eğitimciler çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalara daha nitelikli bir katkı sağlamış olacaklardır.

Eğitici geliştirme programı her sene güz ve bahar olmak üzere iki dönemde gerçekleşmektedir. Programa başvurular çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Online başvurunun ardından yazılı sınav ve mülakat ile katılımcılar belirlenmektedir.  Program sonunda katılımcı sertifikası verilmektedir.

Programın Amacı:

  • İlkokul çağındaki çocuklara yönelik çalışma yapan din ve değerler eğitimi eğitimcilerinin ve adaylarının yetkinliklerini artırmak
  • Tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgili, kültürlü, şefkatli, görgülü, özümseyerek öğrenen, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyleri yetiştiren, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını sağlayan eğitimci ve eğitimci adaylarının yeteneklerinin geliştirmesine katkı sağlamak.