Aile Araştırması

Dinin, değerlerin ve kültürün taşıyıcısı olan insanın sağlıklı yetişmesinde ailenin kritik öneminden dolayı aile çalışmalarına önem vermektedir. İçinde bulunduğumuz çağ, kitle iletişim araçları ile lokal ve evrensel değer akışlarının kolayca yer değiştirebildiği yahut birbirini etkileyebildiği bir çağdır. Özellikle cep telefonunun imkanları ile yediden yetmişe herkesin parmak uçlarında kilitlenmiş farklı unsurlarla şekillenen denetlenemez bir dünyanın varlığı kolaylıkların yanında önemli bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir.

Hakkında

DEA Din Eğitimi Akademisi, dinin, değerlerin ve kültürün taşıyıcısı olan insanın sağlıklı yetişmesinde ailenin kritik öneminden dolayı aile çalışmalarına önem vermektedir. İçinde bulunduğumuz çağ, kitle iletişim araçları ile lokal ve evrensel değer akışlarının kolayca yer değiştirebildiği yahut birbirini etkileyebildiği bir çağdır. Özellikle cep telefonunun imkanları ile yediden yetmişe herkesin parmak uçlarında kilitlenmiş farklı unsurlarla şekillenen denetlenemez bir dünyanın varlığı kolaylıkların yanında önemli bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Sosyal medyanın ve bu mecranın insana sunduğu anonim kimlikler günlük hayatın akışı dışında başka türlü yaşantıların kabul gördüğü bir alanı da oluşturmaktadır.  Bu denetlenmesi güç alanda kültürün ve inancın yozlaşması da kaçınılmaz olmuştur. Özellikle de dinin ve kültürün önemli bir taşıyıcısı olan aile kurumu açısından bu durum hayati öneme haizdir. Ailenin ebeveyn sayısı ve ebeveyn arasındaki ilişkinin niteliğinin yanısıra çocuğun psikolojisi, benimsediği kültür ve inanç, alışkanlıkları bugün üzerinde büyük bir titizlikle durulması gereken konulardır. Zira geleceğin aile tipolojisinin ne olacağı dünyamızın geleceğinin ne olacağına dair önemli ipuçları verecektir. Bu sebeple DEA, aile kurumunu tehdit eden unsurların, ailenin karşılaştığı modern meydan okumaların, aile bireylerinin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçlerin tespiti ve çözüm önerilerine yönelik önemli bir araştırma hazırlamaktadır. DEA Aile araştırması ile yapı ve işleyiş itibarıyla dezavantajlı ailelere yönelik hazırlamakta olduğu raporda ebeveynlerin bir arada yahut ayrı olma durumları, çocukların dini ve kültürel yönelimleri, marjinal kabul edilebilecek toplum değer yargılarına muhalif tutum ve davranışları gibi bir çok mesele hakkında sahaya inerek incelemeler yapacak ve çıktılarını kamuoyu ile paylaşacaktır.