Ailede Din Eğitimi Programı

ADEP, ailelerin çocuklarının din eğitimine nitelikli katkı yapmalarını sağlamak üzere geliştirilmiş bir programdır. Programda ebeveynler çocuklarının inanç, ibadet ve ahlak gelişimlerine yönelik yapabilecekleri çalışmalar konusunda uygulamalı bir eğitim almaktadır.

HakkındaAilelerin çocuklarının din eğitimine nitelikli katkı yapmalarını sağlamak üzere geliştirilmiş bir programdır. Programda ebeveynler çocuklarının inanç, ibadet ve ahlak gelişimlerine yönelik yapabilecekleri çalışmalar konusunda uygulamalı bir eğitim almaktadır.

Din eğitimi uzmanları çocuk için dini referanslı bir hayatın inşasında anne-babanın hayati rolüne dikkat çekiyor. Yapılan araştırmaların neredeyse tamamı kişiler için ilk din eğitimi merkezlerinin aile olduğunu gösteriyor. Buna karşın ebeveynler çocuklarını dindar bir şekilde yetiştirmek için ne yapabileceklerini bilmediklerini ifade ediyorlar.

Din eğitimi çalışmalarında öncü faaliyetler yürüten Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ailelerin bu zorlu görevin üstesinden gelebilmeleri için bir ilke imza attı. Ebeveynlerin çocuklarının din eğitimlerine daha nitelikli katkı sağlamasına yardım etmek için Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, Hatice Ayar ve Arife Gümüş tarafından ailelerin çocuklarının dini eğitiminde ne tür zorluklar yaşadıkları ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını tespit eden bir alan araştırması yapıldı. Araştırma kapsamında farklı yaş grubunda çocukları olan 20 anne-baba ile derinlemesine mülakat yapıldı ve benzer özellikte 324 ebeveyne de anket uygulandı. Bu araştırma neticesinde ailelerin çocuklarının din eğitimine katkı yapmalarını temin etmek üzere Din Eğitiminde Aile Yetkinleştirme Programı geliştirildi.

Ebeveynlerin katılımlarını sağlayabilmek adına 10 oturum ile sınırlandırılan programda her bir seminer 80 dakikadır.

Program her yıl düzenli olarak güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde açılır. Haftada bir gün olan ve 10 hafta süren program, alanında uzmanlar tarafından sunulmaktadır