Eğitim Atölyeleri

Eğitim Atölyeleri, sahada görev alan farklı alanlardan eğitimcilerin kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sunmayı ve katılımcıların özgün, nitelikli çalışmalar yapabilecek pratik bilgi ve beceriler edinmelerini amaçlamaktadır.

Hakkında

Öğretmenlerin öğretim/eğitim becerilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen Eğitim Atölyeleri, alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Yıl boyunca dönüşümlü olarak devam eden atölyelerde öğretmenlerin sınıf yönetimi, iletişim ve materyal kullanımı gibi pedagojik gelişimi ile birlikte Kur’an-ı Kerîm öğretimi gibi din ve ahlâk eğitimi alanında gelişimlerini sağlayacak atölyeler de yer almaktadır.

Eğitim Atölyeleri, sahada görev alan farklı alanlardan eğitimcilerin kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sunmayı ve katılımcıların özgün, nitelikli çalışmalar yapabilecek düzeyde fikirler edinmelerini amaçlamaktadır. Bir hayat biçimi olan ‘Din’in eğitimi yalnızca din derslerinde yapılmamaktadır. Bu nedenle atölyeler din ve ahlâk eğitimini önemseyen her branştan eğitimcinin katılımını beklemektedir.

Dernek merkezinde gerçekleştirilecek olan kısa süreli atölyelerde hedef; katılımcıların aktif bir öğrenme deneyimi yaşamalarını, meslektaşları ile tecrübe paylaşımı gerçekleştirmelerini ve öğretimi kolaylaştıracak pratik fikirler edinmelerini sağlamaktır.