Eğitimci Geliştirme Programı

EGP, çocuk ve gençlere yönelik faaliyet yapan din eğitimcilerinin, eğitimci adaylarının ve eğitim gönüllülerinin pedagojik formasyonunu geliştirir. Farklı STK’lar tarafından organize edilen Ev Okulu ve benzeri çalışmalarda görev alan öğreticilerin katılımını hedeflemektedir.

Hakkında

EGP, çocuk ve gençlere yönelik faaliyet yapan din eğitimcilerinin, eğitimci adaylarının ve eğitim gönüllülerinin pedagojik formasyonunu geliştirir.  Farklı STK’lar tarafından organize edilen Ev Okulu ve benzeri çalışmalarda görev alan öğreticilerin katılımını hedeflemektedir. Bu amaçla hem kurumlar tarafından yönlendirilen adaylar hem de bireysel başvurular kabul edilmektedir. Yılda üç defa düzenlenen öğretici alım sınavlarından başarılı olanlar programa kabul edilmektedir.

EGP, temel dinî bilgiler alan öğretimini içermemekle birlikte bu birikimin üzerinde çalışmaktadır. Bu sebeple EGP giriş sınavları temel dinî bilgiler ile okuma, anlama ve akıl yürütmeyi ölçen yazılı sınav, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma düzeyini ölçen sözlü sınav ve iletişim becerilerini değerlendiren mülakat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda %70 başarı düzeyi beklenmektedir. Katılımcılar yoklama yapılarak takip edilmekte ve sınavlara girebilmeleri devamlılığa bağlı olmaktadır. İkinci aşamaya geçme ve programı tamamlama sürecinde de çeşitli sınavlar yapılmaktadır.