Eğitimci Geliştirme Programı

Eğitim faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan kıymetli öğretmenlerimiz ve öğretmen adayları hızla değişen dünya ve eğitim felsefeleri karşısında eğitimcilik yeteneklerini geliştirmek için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu minvalde, dini bilgi ve değerler alanına yönelik Eğitimci Geliştirme Programı, insanî değerleri yüceltmeye çalışan, farkındalığı yüksek bir ekiple; bu alanda farklı bir öğretim modeli oluşturarak, sadece bilgisiyle değil, yaşayışı, karakteri ve ruhuyla önder öğretmenler yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen son derece önemli ve öncü bir program niteliğindedir.

Hakkında

EGP, çocuk ve gençlere yönelik faaliyet yapan din eğitimcilerinin, eğitimci adaylarının ve eğitim gönüllülerinin pedagojik formasyonunu geliştirir.  Farklı STK’lar tarafından organize edilen Ev Okulu ve benzeri çalışmalarda görev alan öğreticilerin katılımını hedeflemektedir. Bu amaçla hem kurumlar tarafından yönlendirilen adaylar hem de bireysel başvurular kabul edilmektedir. Yılda üç defa düzenlenen öğretici alım sınavlarından başarılı olanlar programa kabul edilmektedir.

EGP, temel dinî bilgiler alan öğretimini içermemekle birlikte bu birikimin üzerinde çalışmaktadır. Bu sebeple EGP giriş sınavları temel dinî bilgiler ile okuma, anlama ve akıl yürütmeyi ölçen yazılı sınav, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma düzeyini ölçen sözlü sınav ve iletişim becerilerini değerlendiren mülakat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda %70 başarı düzeyi beklenmektedir. Katılımcılar yoklama yapılarak takip edilmekte ve sınavlara girebilmeleri devamlılığa bağlı olmaktadır. İkinci aşamaya geçme ve programı tamamlama sürecinde de çeşitli sınavlar yapılmaktadır.