İnsan ve Toplum İlm-i Hali Programı

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan ve Toplum İlm-i Hâli eğitim programı, “Aile dünyaya açılan kapıdır” ilkesinden hareketle aileyi oluşturan bireylerin dünyaya ve günün şartlarına derinlikli ve nitelikli bir bakış açısı geliştirerek insanî ve İslamî bir duruş sergilemesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Hakkında

Eğitim; tarih boyunca yaşanan gelişmelerle değişim göstermiş, bireyleri toplumun ihtiyaçlarına ve çağın getirdiklerine uygun olarak geliştirmeye hizmet etmiştir. Eğitim sayesinde bireyler, topluma ve dünyaya dair kadim bilgilerden faydalanarak gerçekleştirdiği keşiflerle bulundukları toplumun refah seviyesini yükseltmiştir. Benzer şekilde İslam medeniyetinde de bireyin “var olma” hâli, kâinat menfaatini bireysel menfaatinin önünde tutmakla mümkündür. Bireyler, kurdukları sosyal ilişkiler yoluyla kendisinden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmakla yükümlüdür.

Bilişim sistemlerin hayatın her alanını çepeçevre kuşattığı modern çağ; bilginin artmasına ve dolayısı ile keşfedilebilecek alanların çoğalmasına vesile olmuştur. Bu durum; bir yandan bilginin yaygınlaşmasına, kolayca ulaşılmasına olanak sağlarken diğer yandan bilginin tüketilmesine ve yaşamdaki karşılığını kaybetmesine sebep olmuştur. Sonuç olarak; bireyleri etkileyen olumsuzluklar aileye de yansımış ve eğitimin merkezi olan “aile” kurumunu çeşitli yönlerden zayıflatmıştır. Bir toplumun kimliğini belirleyen “aile”, toplumun ihtiyaçlarına bigâne kalmıştır.

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan ve Toplum İlm-i Hâli eğitim programı, “Aile dünyaya açılan kapıdır” ilkesinden hareketle aileyi oluşturan bireylerin dünyaya ve günün şartlarına derinlikli ve nitelikli bir bakış açısı geliştirerek insanî ve İslamî bir duruş sergilemesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Bahar ve Güz dönemlerinde gerçekleştirilmek üzere onar haftalık paket seminerlerden oluşan programda bireyler; psikoloji, sağlık, kültür, tarih, coğrafya, sosyoloji, medya, bilişim gibi konularda yaşanan gelişmelerden haberdar olarak bu gelişmelerin kendi toplumlarına uyarlanabilir yönlerine dair farkındalık geliştirmektedir. Her dönem farklı bir içerikle hazırlanan program, güncel gelişmeler karşısında meydana gelen ihtiyaçlara göre şekillenmektedir.