Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu

Hakkında

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu; çalışmalarını şu temel misyonlar çerçevesinde sürdürmektedir:

  • Faaliyetlerin organizasyon süreçlerinin planlanması ve takip edilmesi,
  • Faaliyetlerin hedef kitleye ulaştırılabilmesi ve etkinliğinin arttırılabilmesi için gerekli tanıtım materyallerinin üretilmesi, 
  • Çalışma alanları kapsamında kamu kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, basın-yayın organları, STK'lar ve halkla ilişkilerin takibi,
  • Kurum içi ve kurum dışı iletişim mekanizmalarının yönetimi,
  • Kurumsal yapı ve kurum kimliğinin korunarak geliştirilmesi.