Marifet Okulu (Lise)

14-18 yaş arasındaki gençlere yönelik 9 -12 kişilik gruplar halinde, rehberler eşliğinde sürdürülen ve iki yıl devam eden eğitim programı ile gençlerimizin fikri gelişimini desteklemek, üretken bir kişilik geliştirmelerine destek olmak amaçlanmaktadır. Çalışma gruplarımız gençlerin kabiliyetlerine ve belirginleşmeye başlayan ilgilerine göre çeşitlendirilmektedir.

Hakkında

14-18 yaş arasındaki gençlere yönelik 9 -12 kişilik gruplar halinde, rehberler eşliğinde sürdürülen ve iki yıl devam eden eğitim programı ile gençlerimizin fikri gelişimini desteklemek, üretken bir kişilik geliştirmelerine destek olmak amaçlanmaktadır. Çalışma gruplarımız gençlerin kabiliyetlerine ve belirginleşmeye başlayan ilgilerine göre çeşitlendirilmektedir. Marifet Okulu lise çalışması, entelektüel birikimi arttırmak, tefekkür ve irfan sahibi öğrenciler yetiştirmek amacıyla uygulanan programdır. İki kademeden oluşan program içeriğinde birinci kademede, Allah tarafından en güzel biçimde yaratılmış olan insanın, bu güzelliklerden yola çıkarak şahsiyet ve kimlik sahibi bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmak amacıyla “Kimliğim” konusu üç alt başlıkta işlenir. 

İkinci kademede ise evreni, toplumu ve kendisini tanıyan genç, ikinci kademede bu dünyaya ve ahirete yönelik sorumluluklarının neler olduğunu kavraması amacıyla “İnancım” ana başlığı altında, “Tevhid Mücadelesi”,  “İslam Medeniyeti”, “İslam Coğrafyası” konuları altışar haftalık programlar halinde işlenir.


  • Marifet okulu lise çalışmasında 10-13 kişilik öğrencileriler yer alır.
  • Gruplara Üniversite öğrencisi yada mezunlar rehberlik ederler.
  • Program 3 kademeden oluşmaktadır. Her sene 1 kademeyi kapsar. Birinci ve ikinci kademeler eğitim, üçüncü kademe ise ihtisas kademesidir.
  • Her hafta Cumartesi günleri dernek merkezinde, hasbihal ile çay muhabbetinin ardından Kur’an-ı Kerim yüzünden okuma ve meal, sohbet olay yorum ve makale okumaları gerçekleştirilir.
  • Çalışmaların bir kısmı ders içi çalışmalardan, bir kısmı da ders dışı gezi ve etkinliklerden oluşmaktadır.
  • Dönem sonunda ve yaz tatilinde olmak üzere 2 kamp yapılmaktadır.


Kimler başvurabilir?
Lise 1 ve 2. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.