Uluslararası Eğitim Söyleşileri

İslami bir perspektifle eğitim ve eğitimi ilgilendiren süreçleri değerlendiren ve organize eden DEA, Uluslararası İslam Eğitim Söyleşileri (UES): 7 Kıtada 7 Tarz-ı Terbiye kapsamında, dünya eğitim sistemlerini konuşmayı hedeflemektedir.

Hakkında

İslami bir perspektifle eğitim ve eğitimi ilgilendiren süreçleri değerlendiren ve organize eden DEA, Uluslararası İslam Eğitim Söyleşileri: 7 Kıtada 7 Tarz-ı Terbiye kapsamında, dünya eğitim sistemlerini konuşmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Lisansüstü öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek etkinlikte, öğrencilerin, kendi ülkelerinin eğitim sistemleri hakkında farklı açılardan bilgi verecekleri bir platform oluşturulacaktır. İki ayda bir yapılacak olan etkinliğe, Mart ayı içerisinde Fransa ile başlanacak, ardından Güney Afrika, Fas ve Güney Kore ile devam edilecektir.