Uluslararası Eğitim Söyleşileri (UES) Fas Örneği

Hakkında

İslami bir perspektifle eğitim ve eğitimi ilgilendiren süreçleri değerlendiren ve organize eden YEKDER, Uluslararası İslam Eğitim Söyleşileri: 7 Kıtada 7 Tarz-ı Terbiye kapsamında, dünya eğitim sistemlerini konuşmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Lisansüstü öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek etkinlikte, öğrencilerin, kendi ülkelerinin eğitim sistemleri hakkında farklı açılardan bilgi verecekleri bir platform oluşturulacaktır.