Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, uzun yıllardır üzerinde tartışılan ve hep eleştiri konusu haline getirilen Batı merkezli, pozitivist eğitim yapısı karşısında İslam kültür ve medeniyeti ile uyumlu, aynı zamanda dünyanın geri kalanından haberdar olarak dünya eğitim anlayışına yön verecek bir eğitim sisteminin imkânını tartışmayı hedeflemektedir.

Hakkında

YEKDER Din Eğitimi Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, 12-13 Nisan 2019 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile İstanbul’da gerçekleşecektir.

Kongre ile İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanmış, metodolojiye yönelik yeni ve özgün çalışmaların modellenebilmesi hedeflenmiştir. Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019, bu amaç doğrultusunda İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana temasında düzenlenecektir.