Diğer Çalışmalarımız

YEKDER başta din eğitimi alanının temel meseleleri olmak üzere, faaliyetler alanlarımız kapsamında değerlendirilebilecek güncel ve öncelikli konulara ilişkin atölyeler, eğitimler ve yaz okulu tertip edilmektedir.