Din Eğitimi Akademisi

Uzun yıllardır çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yaygın eğitim programları uygulayan YEKDER bünyesindeki Din Eğitimi Akademisi din, ahlak ve değer eğitimini önemseyen eğitimcilerin mesleki gelişimine destek olmaktadır. DEA, eğitimcilere yönelik atölyeler, eğitimler, ilmi toplantılar düzenlemekte, araştırma ve yayın çalışmaları yapmaktadır.