Din Eğitimi Akademisi Komisyonu

Din Eğitimi Akademisi (DEA), İslami bir perspektifle eğitim ve eğitimi ilgilendiren süreçleri değerlendirmek, organize etmek, bu amaçla eğitimle ilgilenen kişi ve kurumların pedagojik ve akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında YEKDER bünyesinde kurulmuştur. DEA, genelde eğitim özelde din eğitimi alanında çalışan kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar ile bu kurumlarda hizmet veren eğitimcileri destekleyerek eğitim ve din eğitiminin kalitesinin artmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca eğitim alanında yürüttüğü akademik araştırmalar ve ilmî toplantılarla da eğitim uygulamalarına fikrî bir derinlik ve perspektif katmayı hedeflemektedir. DEA, kurulduğu günden bu yana yayınlar, araştırma raporları, çalıştaylar, seminerler ve eğitimler ile alana nitelikli katkıda bulunmuştur. Çalışmalarını organize ederken kendi düşünce geleneğimizi referans alarak dünyadan da haberdar olmayı şiar edinen DEA, bu amaçla 2018 yılında 15 ülkeden katılımcının yer aldığı Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi’ni düzenlemiştir. Ülke çapında ilki düzenlenen bu kongreye eğitimciler, uzmanlar, akademisyenler ve yaygın eğitim alanında çalışma yürüten araştırmacılar katılım sağlamıştır. YEKDER bünyesinde komisyon olarak faaliyetlerini sürdüren DEA, kurumsal birikimin verdiği özgüvenle eğitimin her kademesinde telif ve tercüme yayınlarla çeşitli akademik platformlarda alana katkı sunmaya devam etmektedir.

Uluslararası İslam Eğitimi 2018

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2018 Özet Kitapçığı