Din Eğitimi Akademisi Komisyonu

DEA Din Eğitimi Akademisi, İslami bir perspektifle eğitim ve eğitimi ilgilendiren süreçleri değerlendirmek, organize etmek, bu amaçla eğitimle ilgilenen kişi ve kurumların pedagojik ve akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında YEKDER bünyesinde kurulmuştur. DEA, genelde eğitim özelde din eğitimi alanında çalışan kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar ile bu kurumlarda hizmet veren eğitimcileri destekleyerek eğitim ve din eğitiminin kalitesinin artmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca eğitim alanında yürüttüğü akademik araştırmalar ve ilmî toplantılarla da eğitim uygulamalarına fikrî bir derinlik ve perspektif katmayı hedeflemektedir. DEA, kurulduğu günden bu yana yayınlar, araştırma raporları, çalıştaylar, seminerler ve eğitimler ile alana nitelikli katkıda bulunmaktadır. Çalışmalarını organize ederken kendi düşünce geleneğimizi referans alarak dünyadan da haberdar olmayı şiar edinen DEA, bu amaçla ilkini 2018 yılında gerçekleştirdiği Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi’ni düzenlemektedir. Ülke çapında ilki düzenlenen bu kongreye eğitimciler, uzmanlar, akademisyenler ve yaygın eğitim alanında çalışma yürüten araştırmacılar katılım sağlamaktadır. Genelde eğitim özelde din eğitimi alanında saha tabanlı çalışmalar yürüten DEA, teknoloji çağının bir getirisi olan öğretim materyallerine dair din eğitimi alanında üretilen materyallerin özenle seçilip tasnif edildiği DEMA (Din Eğitimi Materyal Arşivi) Projesini yürütmektedir. Her seviyeden yaş grubunun ve çeşitli kitlelerin kolay kullanımını esas alan DEMA sitesi ile din eğitiminin aktörlerine önemli bir hizmet sunmaya hazırlanmaktadır. Yaptığı çalışmalarla Türkiye eğitim alışkanlıkları ve uygulamalarına derinlik ve güçlü bir yön tayin etmeyi hedefleyen DEA, bu amaçla çeşitli konularda raporlar hazırlamaktadır. YEKDER bünyesinde komisyon olarak faaliyetlerini sürdüren DEA, kurumsal birikimin verdiği özgüvenle eğitimin her kademesinde telif ve tercüme yayınlarla çeşitli akademik platformlarda alana katkı sunmaya devam etmektedir.