Din eğitimi de tıpkı terbiye gibi ailede başlar - Şehir İslami İlimler Kulübü