Eğitici Eğitimleri Komisyonu

Eğitim faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan kıymetli öğretmenlerimiz ve öğretmen adayları hızla değişen dünya ve eğitim felsefeleri karşısında eğitimcilik yeteneklerini geliştirmek için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyleri yetiştiren, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını sağlayan öğretmen ve öğretmen adaylarının yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu minvalde, YEKDER insanî değerleri yüceltmeye çalışan, farkındalığı yüksek bir ekiple; bu alanda uyguladığı öğretim modelleri sayesinde sadece bilgisiyle değil, yaşayışı, karakteri ve ruhuyla, önder öğretmenler yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen programlar düzenlemektedir.