Emine Keskiner

Emine Keskiner

1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “Ayşe Sıdıka’nın Usûl-ı Talim ve Terbiye Dersleri Kitabının Eğitim Açısından İncelenmesi” konulu teziyle yüksek lisans, “Yabancı Okullarda Din Eğitimi: Robert Koleji-Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) Örneği” adlı tezi ile doktora çalışmasını tamamladı. 1996-2003 yıllarında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004-2006 yılları arasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yaptı. 2006 yılından beri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Keskiner, YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu bünyesinde sürdürülen çalışmların eğitimci kadrosunda yer almaktadır.