Esra Albayrak

Esra Albayrak

Uzman Psikolog Esra Albayrak, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Uzmanlığını Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde “Erteleme Davranışları ile Yönetici İşlevler ilişkisi” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. 2000-2008 yılları arasında çeşitli anaokullarında görev yaptıktan sonra 2009-2014 yılları arasında İBB Kadın ve Aile Danışmanlık Merkezleri’nde sayısı 5000 civarında çocuk ,ergen ve aileleri ile çok çeşitliliğe sahip vakalarla psikoterapi; İBB Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nde çocuk, ergen ve ailelerine yönelik bireysel ve grup eğitim faaliyetlerini yürütmüştür. 2014 yılından itibaren çalışmalarını serbest olarak devam ettirmektedir. Bilişsel Davranışcı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Stratejik Aile Terapisi, EMDR, Deneyimsel Oyun Terapisi I ve II, Gottman Çift Terapi (1.Düzey) gibi temel eğitimlerin yanı sıra dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü saptama, psikolojik travma, çocuk ve ergenlerde anksiyete bozuklukları ve bilişsel müdahale, bilişsel davranışcı açıdan sınav kaygısı, bilişsel ve davranışçı terapi yöntemlerinin klinik uygulamaları, aile içi şiddet ve istismar, zor ergenlerle psikoterapi, rahatlama teknikleri, ebeveyn danışmanlığı, bağlanma sorunları, alkol ve madde bağımlılığı gibi çeşitli konularda eğitim alarak mesleki birikimini arttırmayı amaçlamıştır. Nöropsikolojik alana özel ilgi duyan Esra Albayrak çocuk ve yetişkinlere yönelik nöropsikolojik testleri uygulamaktadır. Üyesi olduğu Türk Psikologlar Derneği’nden Nöropsikolojik Testler ve Nöropsikolojik Değerlendirme, WISC-R Nöropsikolojik Test Eğitimi, Özel Öğrenme Güçlüğü ve WISC 4 eğitimlerini almıştır. Ankara Gelişim Envanteri (AGTE), Denver Gelişim Testi Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Kognitif Fonksiyonlar Ve Görsel Hafıza Testi, Porteus Labirentleri, Catell 2A Zeka Testi Gessel Testi, Metropolitan Okul Olgunlugu Testi ,Peabody Kelime Anlama Testi, Goodenough –Harrıs Bir İnsan Çiz Testi, Frostig testlerinden oluşan çocuklara yönelik test eğitimlerini de tamamlamış ve halihazırda uygulamaktadır. Çocuk ve ergenlere yönelik çalışma alanları, akademik sorunlar, öğrenme ve algı sorunları, dikkat problemleri, kaygı sorunları (sınav kaygısı, sosyal fobi,panik atak, yaygın kaygılar), takıntı sorunları, travmatik yaşam olayları, kayıp ve yasa yönelik sorunlar, boşanma sorunları depresif duygu durum sorunları, davranış problemleri (yalan söyleme, kardeş kıskançlığı, alt ıslatma, tırnak yeme, saldırgan davranışlar) ,uyum sorunları, öfke sorunları, strese dayalı sorunlarıdır.