2020-2021 YEKDER Açılış Konferansı

2020-2021 YEKDER Açılış Konferansı

31 Ekim 2020 19:30
YEKDER Resmi Youtube Kanalı

YEKDER 2020-21 sezonunu Mustafa Gündüz'ün "Osmanlı'da Sivil Eğitim" konu başlığı ile eğitim tarihimize ilişkin konuyla açıyor. 


Günümüzde eğitim büyük oranda okulda gerçekleştirilen bir faaliyet olarak anlaşılıyor. Oysa eğitimin tüm dünyada zorunlu hale gelmesi çok yeni bir durum.


Modernite öncesinde eğitim, yöntemleri, mekanları ve süreçleri bakımından zengin bir çeşitliliğe ve serbestliğe sahipti. En önemlisi bireysel taleplere bağlıydı.


Osmanlı’da modernite öncesi eğitim ortamları olan sıbyan mektepleri, camiler, tekke ve zaviyeler, kütüphaneler, kitap çarşıları, kervansaraylar, kahvehaneler, hamamlar ve hatta berber dükkanları, eğitimin ve bilginin dolaşımda olduğu temel uğraklardı. Bu temel uğrakların tamamı ve detayları açılış konferansımızda ele alınacak.


Prof. Dr. Mustafa Gündüz’ün “Osmanlı’da Sivil Eğitim” başlıklı konferansında buluşmak üzere!Prof. Dr. Mustafa Gündüz Kimdir?


Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EPÖ, Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri Programında Yüksek Lisans (2001) ve aynı bölümde “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim ve Modernleşme Aracı Olarak Süreli Yayınlar: Türk Yurdu, İçtihad ve Sebilü’r-Reşad” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı (2005). 2006-2011 arasında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yaptı. 2014-15’te TÜBİTAK bursuyla, “19. Yüzyılda Ortadoğu Ülkelerinde Eğitim ve Modernleşme” başlıklı projeyi yürütmek amacıyla Princeton Üniversitesi Near Eastern Studies Bölümünde görev yapmıştır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde Eğitim Tarihi doçenti olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma alanı, Türk eğitim tarihinin Tanzimat sonrası gelişmeleri olup; beşi telif, beşi yayına hazırlama niteliğinde eğitim tarihinin farklı konularını muhtevi kitapları ve birçok makalesi vardır.


Konferansı İzlemek İçin Tıklayınız.


YouTube kanalımız: yekder