8-14 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) 2021 Güz Dönemi

8-14 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) 2021 Güz Dönemi

23 Ekim 2021 10:00
Yüz Yüze ve Çevrimiçi

Eğitim faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan kıymetli öğretmenlerimiz ve öğretmen adaylarımız hızla değişen dünya ve eğitim felsefeleri karşısında eğitimcilik yeteneklerini geliştirmek için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu minvalde, dini bilgi ve değerler alanına yönelik 8-14 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP), insanî değerleri yüceltmeye çalışan, farkındalığı yüksek bir ekiple; bu alanda farklı bir öğretim modeli oluşturarak, sadece bilgisiyle değil, yaşayışı, karakteri ve ruhuyla önder öğretmenler yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen son derece önemli ve öncü bir program niteliğindedir.


EGP, hem teorik hem de uygulamaya dayalı bir eğitim modeli olduğu için 2021 Güz dönemi çevrimiçi ve yüz yüze olarak yapılacaktır.


Alanında uzman eğitimciler tarafından sunulan program 17 ders başlığı ile 10 haftada tamamlanacaktır.


Başvuru ve kayıt için tıklayınız.


Programın Amacı:

 • İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik çalışma yapan din eğitimi yapan eğitimcilerinin ve adaylarının yetkinliklerini artırmak.
 • Tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgili, kültürlü, şefkatli, görgülü, özümseyerek öğrenen, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyleri yetiştiren, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını sağlayan eğitimci ve eğitimci adaylarının yeteneklerinin geliştirmesine katkı sağlamak.


Program sonucunda katılımcıların şu kazanımları elde etmesi hedeflenmektedir:

 • 8-14 yaş dönemindeki çocuğun gelişim özelliklerini bilir. Bu özelliklere uygun öğretim yaklaşımını ve tekniğini belirleyebilir.
 • Öğretim ilke ve yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenir, ders sunumları hazırlar.
 • 8-14 dönemindeki öğrencilerin sınıfta karşılaşılan problemleri hakkında fikir sahibi olur ve etkili iletişim kurabilir.
 • Eğitimde materyal ve oyunu etkin kullanmayı ve nasıl oluşturulacağına dair fikir geliştirir.
 • Teknolojik uygulamaların din eğitimindeki kullanımı öğrenir.
 • Çocuk edebiyatı alanını tanır ve eserler hakkında genel bilgi edinir.
 • Eğitimin bir parçası olarak sosyal etkinlik planlaması ve uygulaması yapar.
 • Din eğitimine uygun oyun dönüştürme ve örnek uygulamalar yapar.
 • Öğretimini yaptığı alana dair tematik materyal tasarımı yapar ve dijital materyalleri tanır.
 • Kuran-ı Kerim öğretimini farklı metotlar ile yapabilir.
 • Siyer, ilmihal ve ahlak öğretimine uygun yöntemleri kullanmakta yetkinleşir.
 • Din eğitiminde drama uygulamasıyla ilgili fikir edinir.


Eğitimci Geliştirme Programı'nın Eğitim Başlıkları:

 • Uygulamalı Öğretim İlke ve Yöntemleri 
 • Birey Olmaya Doğru / Gelişim Psikolojisi
 • Öğrenciyi Tanıma ve Rehberlik 
 • Sınıf Yönetimi
 • Sınıfta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler 
 • Din Eğitiminde Materyal ve İçerik Üretme
 • Çocuk Edebiyatında Dini Motifler 
 • Din Eğitiminde Drama
 • Eğitimin Bir Parçası, Sosyal Etkinlik 
 • Din Eğitimi Modülleri
 • Eğitimde Teknolojik Uygulamalar
 • Kur'an Öğretiminde Oyun ve Etkinlikler 
 • İlmihal Öğretiminde Oyun Ve Etkinlikler 
 • Ses Temelli Elif Bâ Öğretimi ve Uygulanma Örnekleri
 • Siyer Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri 
 • İlmihal Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri 
 • Ahlak Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri 


*8-14 yaş aralığı öğrencilerin eğitimcilerine dönük bir çalışmadır.


Katılım ve başvuru detayları:

 • Program ücreti 600 TL’dir.
 • Program çevrimiçi ve yüz yüze olarak yapılacaktır. 
 • Programa katılımlar sınav ve mülakat ile belirlenecektir.
 • Eğitimler Cumartesi günleri 10:00-16:00 arasında yapılacaktır.
 • Programa devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Katılım belgesi verilmektedir.


Yazılı Sınav: 23 Ekim 2021 Cumartesi | Saat 11:00

Kur’an-ı Kerim Sözlüsü: 23 Ekim 2021 Cumartesi

Mülakat: 24 Ekim 2021, saat 11:00’de başlayarak dernek merkezinde yapılacaktır. 


Sınav İçin İstifade Edilebilecek Kaynaklar;

 • Akaid ve Fıkıh soruları için: İlmihal 1-2, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Siyer Soruları İçin: Evrensel Mesaj, İbrahim Sarıçam, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Kuran-ı Kerim Soruları İçin: Açıklamalı Kuran-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Tecvid Soruları İçin: Kur’an Okuma Esasları, Abdurrahman Çetin, Emin Yayınları


Ders Başlangıç Tarihi ve Saati: 30 Ekim 2021 Cumartesi | Saat: 10:00

Ders Bitiş Tarihi: 1Ocak 2022 Cumartesi