Değerler Eğitiminde Drama Uygulamaları

Değerler Eğitiminde Drama Uygulamaları

27 Nisan 2019 15:00

Eğitici Drama" Tekniğinin DKAB ve Din Öğretimindeki farklı derslerde birçok kazanım için kullanılabilirliği üzerinde farkındalık oluşturmak.

Eğitim Süreci:


I.Bölüm: Eğitici ve Yaratıcı Drama tekniği üzerine kısa ve özet bilgiler basit etkinlikler ile verilir. Sonrasında 12 farklı Yaratıcı Drama Tekniği işlenir. Farklı Din dersleri(Siyer, Kuran vb.) ve konuları üzerinde uygulamalarını yaşantılar halinde deneyimleyerek tecrübe eder. İkili, üçlü, küçük ve büyük grup çalışmaları yapar. Hem grup çalışmalarını hem drama tekniklerini öğretmenlerle deneyimler. Doğaçlama ve canlandırma tekniklerinden faydalanarak empati geliştirme yollarını çeşitli bakış açılarından inceleme fırsatı bulur.


II.Bölüm: Birinci bölümde işlenen tekniklerin farklı derslerde nasıl ve ne şekilde kullanılabileceğini gruplarında üreterek büyük grupta sunum yaparlar. Diğer zümre öğretmenleri ve farklı şekillerde eğitimle uğraşan kişilerden farklı bakış açıları ile hem perspektif hem de ihtiyaç olarak değişkenleri görmeyi deneyimler.


Tarih: 27 Nisan 2019 Cumartesi
Son Başvuru: 25 Nisan Perşembe
15.00-18.00


Kayıt İçin Tıklayınız...


Erdem Çakı Kimdir?


1981 Balıkesir doğumludur. 2003 Konya Selçuk Üniversitesi DKAB Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul 'da bir ilköğretim okulunda görevine başladı. 2004 yılındaki evliliğinden sonra 2005 yılında başladığı Din Eğitimi alanındaki yüksek lisans eğitimini 2009 yılında tamamladı. Yüksek lisans tezi olarak "Din Eğitiminde Drama Uygulamaları" başlıklı uygulama ağırlıklı bir çalışma yaptı. Akademik olarak araştırdığı drama eğitiminin yetersiz olduğunu farkedip 2011 yılında uzman bir kurumda sertifika eğitimleri almaya başladı. 6 aşamalık eğitimin 4. aşamasını başarıyla tamamladı. Bu eğitimleri alırken drama tekniğinin din eğitimi alanına nasıl aktarılabileceğine dair seminer ve atölye çalışmalarına başladı. Halen değişik STK ve Eğitim kurumlarında "eğitici oyunlar ve drama tekniğinin derslerde kullanımı" konulu çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir.