Din Eğitiminde Materyal ve Oyun Atölyesi

Din Eğitiminde Materyal ve Oyun Atölyesi

09 Ocak 2021 20:00
Zoom Online Eğitim Programı

Başvuru ve kayıt için tıklayınız.


YEKDER Öğretmen Atölyeleri kapsamında, eğitim alanında çalışmalarda bulunan “Okul Öncesi Öğretmenleri"ne yönelik özel atölye çalışmalarımızı yeni dönemde de sürdürmeye devam ediyoruz.


Okul öncesi dönem, birçok kritik dönemi bünyesinde barındıran, çocuğun hayat ile ilgili ilk anlamlandırmalarını yaptığı çok önemli bir gelişim dönemidir. Son yıllarda yaygınlaşan okul öncesi dönemde din eğitimi uygulamaları, bu dönemde yapılacak eğitimin niteliği ve çocuğa göreliği konusunu gündeme taşımıştır. Oyun dönemi olarak da isimlendirilebilecek bu dönemde yapılacak tüm eğitimlerin çocuğu örselemeden ve kişilik gelişimini sekteye uğratmadan hassas bir anlayışla yapılması büyük önem arz etmektedir. Öğretimin çocuğa rağmen değil çocuğa göre olmasını sağlamakta bize yardımcı olan materyal ve oyunlar bu gelişim dönemi için de vazgeçilmez araçlardır. Öğrenilen bilgilerin öğrenci açısından anlamlılığını ve kalıcılığını sağlamak açısından çoklu öğrenme ortamı sağlaması dolayısıyla da materyallerin rolü tartışılmazdır. 


Atölyenin Amacı:


Din Eğitiminde Materyal ve Oyun atölye çalışmamızda amacımız, din eğitimi konularının okul öncesi çocuğun ilgi, ihtiyaç ve öğrenme özelliklerine uygun şekilde aktarılmasına yardımcı olacak oyun ve materyal örnekleri sunarak, pratik bilgiler ve tüyolar vererek, yenilerini üretmek noktasında katılımcılarımıza yol göstermektir. Böylelikle çocukların ilgi duyarak, duyularını aktif olarak kullanarak, diğer gelişim alanları desteklenerek din eğitimi konularını öğrenmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.


Atölye İçeriği:

  • İyi bir öğretim materyalinin taşıması gereken özellikler nelerdir?
  • Kuklaların, ahşap materyallerin, çalışma sayfalarının, keçe materyallerin, panoların ve üç boyutlu materyallerin önemi
  • Öğretim materyali ve oyun ilişkisi
  • Çocuk eğitiminde oyunun yeri ve önemi
  • Din eğitiminde kullanılabilecek materyal ve oyun örnekleri.


Program Detayları: 


Son başvuru tarihi: 8 Ocak 2021 / 17:00
Program tarihi: 9 Ocak 2021
Program saati:  20.00 –21.00 / 21.15 – 22.15


Atölye çalışması ücretlidir. Ücreti 50 TL'dir.