Eğitimde Drama Kullanımı

Eğitimde Drama Kullanımı

17 Şubat 2018 10:30

Atölyede, eğitici drama tekniklerinden faydalanılarak Değerler Eğitimi’nin kalıcı bir hale dönüşmesinin yolları örnekleriyle paylaşılacaktır. Drama atölyesi ile tutum ve kavram geliştirme, sosyal durumları analiz etme, liderlik ve yöneticilik özelliklerini ortaya çıkarma hususunda katılımcıların gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

ATÖLYENİN HEDEFİ

  • Öğrencilerin drama süreçleri içinde kendi duygu ve düşüncelerini
  • daha rahat ifade edebilmelerine katkı sağlamak,
  • Başkaları ile daha rahat ilişki kurma becerileri geliştirmek,
  • Öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini arttırmaktır.


Atölye'ye KATILIM BAŞVURUSU için tıklayınız..


Erdem Çakı Kimdir?

1981 yılında Balıkesir’de doğdu. 2003 yılında Konya Selçuk Üniversitesi DKAB Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul ‘da bir ilköğretim okulunda göreve başladı. Yüksek lisansını “Din Eğitiminde Drama Uygulamaları” başlıklı tez çalışması ile 2009 yılında tamamladı. Eğitim kurumlarında ve çeşitli STK’larda yürüttüğü “eğitici oyunlar ve drama tekniğinin derslerde kullanımı” başlıklı çalışmalarını geliştirerek devam ettirmektedir.