Eğitimde Hikaye Anlatıcılığı

Eğitimde Hikaye Anlatıcılığı

23 Aralık 2017 10:30

Atölyede ile katılımcıların hikâye anlatıcılığı sanatı ile buluşmaları sağlanacaktır. Kadim gelenek olan hikâye anlatıcılığının özellikleri, önemi ve bu sanat dalından eğitimde nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulacaktır. Hikâye anlatıcılığı ile bir toplumda kaybolan bağların ve değerlerin tekrar nasıl inşa edilebileceği konuşulacaktır.


ATÖLYENİN HEDEFİ

  • Eğitimde hikâye anlatıcılığını kullanarak neler yapabileceğimizi örneklemek,
  • Drama ve oyunlarla hikâyeyi nasıl interaktif hâle getirebileceğimizi keşfetmektir.


Atölye'ye KATILIM BAŞVURUSU için tıklayınız.. 


Efruze Esra Alptekin Kimdir?

1993 yılında Üsküdar’da doğdu. 2014 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Felsefe yüksek lisans eğitimine başladı. Çağdaş Drama Derneği ‘’Yaratıcı Drama Liderliği’’ Sertifika eğitimine devam etmektedir. Masal ve Drama adına aldığı birçok eğitimin uygulamasını kendi kurmuş olduğu ‘’Oyun Çalışmaları-Oça’’ Dayanışma ağı ile yürütmektedir. Sosyal dezavantajlı bölgelerde Oça ekibi ile birlikte sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaktadır.

İlgili Birim