İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar

İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar

21 Ekim 2017 18:00

Hoca: Yusuf Alpaydın

Gün ve Saat: Cumartesi, 18.00 / 21 Ekim – 23 Aralık 2017 (10 Hafta)

 

 

 

 

Bu atölyede İslam Düşüncesinin farklı geleneklerinde (Felsefe, Kelam ve Tasavvuf) doğrudan eğitimle ilgili veya günümüz eğitim uygulamalarında farklı bakış açıları geliştirmeye yardımcı olabilecek özgün kavramlar ve kuramların açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle özgün insan tasavvurları, insanın sahip olduğu yetiler, insanın eğitilebilir yönleri, insanın gelişim eksenleri, ile fıtrat, mizaç, irade, kemal gibi klasik kavramlar eğitimle ilgili boyutları çerçevesinde incelenecektir. Atölye katılımcıları seçtikleri konularla ilgili bireysel araştırmalar yaparak okuma önerileri ve bir tartışma metni hazırlayarak katılımcılara gönderecekler ve her oturumda bir tartışma yürütülecektir. Daha sonra katılımcılar kendi konularıyla ilgili bir makale hazırlayacaktır. Ortaya çıkan metinlerden bir edisyon kitap hazırlanması öngörülmektedir. Atölyede ayrıca bu konularda daha önce çalışmalar yapmış olan misafir araştırmacıların sunumları da yer alacaktır. Bu atölyenin içinde yaşadığımız toplumun tarihi-kültürel kodlarına uygun eğitim modellerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek kuramsal bir alt yapının oluşturulmasına mütevazi bir katkı sunması ve bu alandaki araştırmaları tetiklemesi beklenmektedir. 

Program İçeriği

1. Hafta: Giriş, Tanışma, Konu Seçimleri

2. Hafta: Misafir Konuşmacı : İslam Düşüncesinde Eğitim  

3. Hafta: Misafir Konuşmacı : Ahlak, mizaç ve eğitim

İlk tarama bulguları ve izlenimlerinin değerlendirilmesi

4. Hafta: Misafir Konuşmacı : İslam tarihinde ilim ve eğitim kurumlaşması

5. Hafta: Tartışma: Talim, terbiye, tedris kavramları

6. Hafta: Tartışma: İlahi İsimler Teorisi

Tartışma : Kemal ve inkişaf kavramları

7. Hafta: Tartışma : İrade

Tartışma : Teklif-sorumluluk

8. Hafta: Tartışma : Kabiliyetlerin tespiti ve yönlendirme

9. Hafta: Tartışma : Meleke

Tartışma : Üstad-öğretmen 

10. Hafta: Genel Değerlendirme ve Yayın Planlaması