Materyal Geliştirme Atölyesi

Materyal Geliştirme Atölyesi

06 Ekim 2018 17:00

Eğitim-öğretim sürecinin yardımcı unsurlarından biri ders materyallerdir. Görsel, işitsel materyaller eğitim-öğretim için hedeflenen kazanımlara ulaşılmasında ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesinde büyük bir rol oynar. Bu nedenle materyal geliştirme konusu eğitim öğretimde niteliğin geliştirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Eğitim süreçlerinin en önemli aktörü olan, muhatabın algı düzeyini yakinen bilen eğitimcilerin-öğretmenlerin ders materyalleri hazırlama konusunda yetiştirilip güncel teknolojinin imkanları konusunda atölye çalışmalarıyla takviye edilmesi büyük önem arz etmektedir. 


Atölyenin amacı

 • Eğitimcilerin-öğretmenlerin materyal geliştirme konusunda hissettiği ihtiyaca cevap vermek, 
 • Güncel teknolojik gelişmeler ışığında öğretmenleri kendi materyallerini tasarlayabilecek seviyeye ulaştırmak,
 • Materyal hazırlamada gerekli olan yazılımlar, imkanlar konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Atölye çalışmaları sonucunda katılımcıların şu kazanımları elde etmesi hedeflenmektedir:

 • Materyal geliştirme süreçlerini bilir.
 • Materyal geliştirme için gerekli olan temel yazılımları bilir ve kullanır.
 • Materyal tasarımı ilkelerine uygun materyal tasarlar.

Atölyede  katılımcılar dijital materyal üretimi için donanımlarını artırarak, din eğitimi-öğretimi için özgün materyaller üretecektir. Eğitim sonunda afiş, video-sunu, dijital hikaye, bulmaca, etkileşimli ve mobil uygulamalarında üretilen materyallerin DEMA sitesinde paylaşımı sağlanacaktır.


Atölye Lideri: Nurullah Bora

Atölye Lideri Yardımcısı: Ruşen Yavuz

Katılım - Başvuru Şartlar

 • Eğitim ücretsizdir.
 • Katılım sertifikası verilecektir.
 • Devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Katılımcılar kişisel bilgisayarları ile katılacaklardır.
 • Atölyede üretilen materyaller, katılımcıların isimleri ile sitede yayınlanacaktır.
 • Eğitime mülakat ile alınacaktır.

Atölyeye KATILIM BAŞVURUSU için tıklayınız.