Ramazan Konuşmaları - Namaz - 3. Hafta

Ramazan Konuşmaları - Namaz - 3. Hafta

26 Nisan 2021 19:00
YEKDER Resmi Youtube Kanalı

YEKDER "Ramazan Konuşmaları" programına üçüncü hafta ile devam ediyor.


Ramazan ayı boyunca, farklı konu ve konuklarıyla ekranlarınıza gelecek programımızın bu yılki teması “namaz”!


Namazın ilim, kültür, mimari, musiki, edebiyat ve toplumsal yaşamdaki yansımalarıyla ele alınacağı “Ramazan Konuşmaları” hafta içi her gün YEKDER resmi YouTube kanalında yayınlanacaktır. 


Üçüncü Hafta Konu ve Konuklarımız:


  • 26 Nisan 2021 Pazartesi günü ilk konuğumuz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sürün ile "Câmi: Âlem Tasavvurunun Mimari Formu" başlığı ile karşınızda olacağız.


Camiler genellikle tek başına yapılar halinde olmayıp bilhassa Türklerde imaret, külliye veya manzume adları verilen medrese, sıbyan mektebi, kervansaray, kütüphane, muvakkithane gibi vakıf binalarından oluşan bir yapı topluluğunun merkezini teşkil ederler. Başta cami olmak üzere ortaya çıkan bu yapılarda Müslümanların âlem tasavvurlarının yansımaları bulunmaktadır.


  • 27 Nisan 2021 Salı günü Yazar Abdullah Yıldız ile "Saatleri Namaza Ayarlamak"ı konuşacağız.


İslam dininde namaz, oruç, zekât ve hac gibi bütün ibadetler zamanla alakalıdır. Oruç ibadeti Ramazan ayında, hac ibadeti Zilhicce ayında, Zekât ise zengin olduktan sonra bir yıl geçmesiyle farz olur ve zenginlik devam ettiği sürece devam eder. Namazın da tayin edilen vakitlerde ikame edilmesi gerekir. Buna bağlı olarak bir Müslüman, günlük yaşamını namazı merkeze alarak gerçekleştirir.


  • 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Dr. Öğr. Üyesi Selman Benlioğlu ile "Camide Musiki Geleneği" konu başlığını ele alacağız.


Cami musikisi, camide gerek ibadet sırasında, gerekse ibadet öncesi ve sonrasında, çoğu zaman irticalen, yani hafızalardaki melodi kalıplarına belirli ibarelerin işlenmesiyle ortaya çıkar. İbadete yönelik ve daha çok uhrevi olması sebebiyle, dünyevi zevk ve anlayışlardan uzak, tavır ve üslûp açısından daha ağırbaşlı ve mütevazı bir karaktere sahiptir. İslam kültür ve medeniyeti içerisinde bunun güzel örnekleri görülmektedir.


  • 29 Nisan 2021 Perşembe günü Doç. Dr. Abdülkadir Macit ile "İlk Model: Mescid-i Nebevi"yi konuşacağız.


İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretini, takip eden ilk faaliyetlerden birisi Mescid-i Nebevi’nin inşasıdır. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bizzat yapımında bulunduğu Mescid-i Nebevi, Onun Medine’deki bütün faaliyetlerinin merkezini yer oluşturmuş ve fonksiyonları bakımından sonraki dönemde kurulan külliyelere örneklik oluşturmuştur.


  • 30 Nisan 2021 Cuma günü ise Eğitimci-Yazar Veysel Kafalı ile "Hikâye ve Hatıralarda Namaz" başlığı ile haftanın son yayınını yapacağız.


Hemen hemen hepimizin küçüklüğünde namazla ilgili yaşadığı bir hikâyesi vardır. Yaşanılan bu hikâyeler insanın hayat boyunca namazla olan ilişkisine etki eder. Diğer taraftan toplumda namazın anlam ve önemiyle ilgili dilden dile aktarılan hikâye ve hatıralar da önemli bir rol oynamaktadır. 


Programımız, ramazan ayının dördüncü haftasında da farklı konu ve konuklarıyla devam edecektir. 

Programlarımızı takip etmek ve izlemek için YEKDER YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.