Ramazan Konuşmaları - Namaz - 4. Hafta

Ramazan Konuşmaları - Namaz - 4. Hafta

03 Mayıs 2021 19:00
YEKDER Resmi Youtube Kanalı

YEKDER "Ramazan Konuşmaları" programına dördüncü hafta ile devam ediyor.


Ramazan ayı boyunca, farklı konu ve konuklarıyla ekranlarınıza gelecek programımızın bu yılki teması “namaz”!


Namazın ilim, kültür, mimari, musiki, edebiyat ve toplumsal yaşamdaki yansımalarıyla ele alınacağı “Ramazan Konuşmaları” hafta içi her gün YEKDER resmi YouTube kanalında yayınlanacaktır. 


Dördüncü Hafta Konu ve Konuklarımız:


  • 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü ilk konuğumuz Dr. M. Şimşek Deniz ile "Açık Alanda Namaz: Namazgâhlar" başlığı ile karşınızda olacağız.


Farsça namazgâh ve Arapça karşılığı olan musalla kelimeleri genelde namaz kılınan her yeri ifade eder. Türkçe’de namazgâh, bayram gibi belli zamanlarda namaz kılınan musallalar yanında yol kenarlarında yolcular için yapılan üstü açık mescitler için de kullanılmıştır. Kültür tarihinde önemli bir konuma sahip olan namazgâhlar bugün işlevsel niteliklerini kaybetmekle birlikte birçoğu ayakta kalmayı başarmıştır.


  • 4 Mayıs 2021 Salı günü Mimar Celaleddin Çelik ile "Şehir Kimliğimiz ve Camiler"i konuşacağız.


Şehirler bir toplumun ihtiyaçları ve değerleri doğrultusunda birçok kurumun doğuşuna ve gelişmesine imkân verirler. Kurumlar da, o toplumun kimliğini, önceliklerini, toplumsal örgütlenişini, geleceğe yöneliş ve toplumsal değişimini hazırlayan ve pekiştiren en temel yapı taşı olurlar. Bu noktada camiler, toplumu kendi idealleriyle bütünleştiren yapılar olarak karşımıza çıkar.


  • 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü Uzman Psikolog Kerem Gümüş ile "Namaz ve İnsan Psikolojisi" konu başlığını ele alacağız.


Namazdaki bedensel hareketler, okunan ayet ve dualar insanda ayrı bir anlama sahiptir. Çünkü namaz, Allah ile kurulan özel bir diyaloğu ifade eder. Namazda duygu, düşünce ve davranışların bütünleşmesi yaşanır. Allah’ın her şeyi yaratan, her şeyden üstün, her şeyi yapmaya gücü yeten, her yönüyle mükemmel bir varlık olduğu inancı duygulara, hareketlere ve tüm benliğe yansır.


  • 6 Mayıs 2021 Perşembe günü Dr. Erkan Aydın ile "İlk Kıble Mescid-i Aksa" konuşacağız.


Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden birisi olan Kudüs, üç semavi din açısından da önemli bir şehirdir. Tarih boyunca çeşitli savaşlara sahne olmuş, bu savaşların bazılarında şehrin büyük bir kısmı yıkılmış ve daha sonra yeniden inşa edilmiştir. Müslümanlar için Mekke ve Medine’den sonra üçüncü önemli şehirdir. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa buradadır ve Hz. Peygamber (s.a.v.) Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ile birlikte buranın da ziyaret edilmesini tavsiye etmiştir.


  • 7 Mayıs 2021 Cuma günü ise Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk ile "Cami Merkezli Bir Hayat" başlığı ile haftanın son yayınını yapacağız.


Camiler, bulundukları yörenin sosyal hizmetlerinde önemli bir rol oynayan ve çevresini dini, sosyal ve kültürel anlamda şekillendiren bir konuma sahiptir. Namaz için camiye gelen insanlar, orada birbirleriyle tanışırlar. Aralarında sevgi ve saygı bağları oluşur, arkadaşlıklar ve dostluklar kurulur. Peygamberimiz (s.a.v.) namazların cemaatle kılınmasına özen göstermiş, imamlık yapamadığı son hastalığında bile, Hz. Ebu Bekir’in imam olduğu cemaate katılarak namazını kılmıştır.


Programımız, ramazan ayının son iki günü ile farklı konu ve konuklarıyla devam edecektir. 

Programlarımızı takip etmek ve izlemek için YEKDER YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.