Siyer Öğretim Yöntemleri Atölyesi

Siyer Öğretim Yöntemleri Atölyesi

03 Ocak 2021 20:00
Zoom Online Eğitim Programı

Başvuru ve kayıt için tıklayınız.YEKDER Öğretmen Atölyeleri kapsamında, eğitim alanında çalışmalarda bulunan “İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitimcileri" ne yönelik özel atölye çalışmalarımızı yeni dönemde de sürdürmeye devam ediyoruz.


Siyer Öğretim Yöntemleri Atölye çalışmamızda amacımız, siyer öğretiminin önemi, gerekliliği üzerine farkındalık oluşturmak ve bu farkındalık ile öğrencilerin siyer derslerinde ilgilerini çekecek yöntem ve teknikler sunmaktır.


Bilindiği üzere siyer derslerinde çoğunlukla öğrenciler “Bildiğimiz şeyler” yanılgısına düşmektedir. Bu nedenle siyer dersinden gerekli çıkarımlar yapılamamakta ve dersin hedefleri genelde gerçekleşememektedir.


Bu atölye çalışmasında Allah Resulünün hayatını “Kendi yaşanmış öykülerimizden” yola çıkarak anlamanın ve bu yaşantıyı tecrübe ederek öğrencinin içselleştirmesinin yolları örnek uygulama ile gösterilecektir. Böylece öğrenciye Allah Resulünün hayatını yakından tanıyacağı, monotonluktan kurtularak keyif alacağı ve çıkarımlar yaparak içselleştireceği bir ders ortamı sağlanmış olacaktır.


Atölye sonunda online eğitim sürecinde siyer dersinde hangi yöntem, teknik ve uygulamalar kullanılabilir uygulamalı olarak gösterilecektir.


Atölyenin Amacı:


Atölyenin amacı öğretmenlerimize, öğrencilerin Allah Resulünün hayatından kendi hayatına çıkarımlarda bulunacağı, keyif alacağı, içselleştirebileceği bir ders ortamı sağlamasına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda yöntem, teknik ve uygulama örnekleri sunarak derslere zenginlik katmaktır.  Ayrıca online eğitim sürecinde öğrenme ortamını teknolojik araç ve uygulamalarla etkileşimli hale dönüştürerek öğrencilerin bu ortamda derse daha aktif ve keyifli bir şekilde katılımını sağlamaktır. 


Atölye İçeriği:


  • Siyer eğitiminin gerekliliği
  • Gelişim dönemlerine göre eğitim aşamaları
  • Kronolojik ve tematik eğitim yöntemi
  • Narrative eğitim yöntemi ve uygulama örneği
  • Öğretimi zenginleştirecek yöntem, teknik ve online uygulama örnekleri


Program Detaylar:


Son başvuru tarihi: 2 Ocak 2021 Cumartesi

Program tarihi: 3 Ocak 2021 Pazar

Program saatleri: 20:00-21:00 / 21:15-22:00


Atölye çalışması ücretlidir. Ücreti 50 TL'dir.