Siyer Öğretiminde Yöntemler

Siyer Öğretiminde Yöntemler

11 Kasım 2017 10:30

Atölyede siyer öğretiminde kullanılan tematik ve kronolojik yaklaşımların sakıncaları ve bu sakıncalardan kurtulup etkili bir siyer öğretimi yapmaya imkân sağlayan bütüncül yaklaşım ele alınacaktır. Ayrıca bütüncül yaklaşım ile yapılan siyer öğretiminin verimini daha da artıracak yöntem, teknik ve etkinlikler örnekleriyle aktarılacaktır.


ATÖLYENİN HEDEFİ

  • Siyer öğretiminde kullanılan tematik, kronolojik ve bütüncül yaklaşımları öğrenmek,
  • Siyer öğretiminde kullanılabilecek yöntem, teknik ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları uygulama alışkanlığı edinmektir.Atölye'ye KATILIM BAŞVURUSU için tıklayınız..


Dr. Bilal Yorulmaz Kimdir?

2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi anabilim dalında “Teknoloji Destekli Din Eğitiminin Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına Etkisi” adlı yüksek lisans çalışmasını 2005 yılında, “Sinema ve Din Eğitimi” adlı doktora çalışmasını 2010 yılında tamamladı. Sinema ve Din Eğitimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Siyer Öğretimi konularında çalışmalarını yürüten Yorulmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.