Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi

28 Nisan 2018 10:00

Tarihsel kökenlerine bakıldığında modern eğitimin sanayi devrimi ve uluslaşma hareketlerinin hemen ardından gelişen, kitlesel dönüşümü amaçlayan, ideolojik ve pragmatik saiklerin öne çıktığı bir yapısının olduğu görülmektedir. Eğitimin bir insan yetiştirme mekanizması olarak toplumun inşasındaki önemi düşünüldüğünde, kitlesel eğitim ve beraberinde getirdiği diğer sistemler farklı problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar ise eğitimin tüm süreçlerini yeniden anlamlandırmaya ve çıktıları üzerinde köklü arayışlara neden olmuştur. 

Dünya genelinde eğitim alanındaki hâkim kuram ve uygulamalar, Batılı sosyal bilim paradigması içerisinde üretilen pozitivist ve davranışçı yaklaşımların ağırlığını koruduğu, Batı toplumlarının eğitsel sorunlarını çözmek amacıyla geliştirilmiş bir karaktere sahiptir. İslam dünyasında ise kültür ve medeniyet kodlarına uygun bir eğitimin teşekkül etmesi ve organizasyonunun yeniden yapılandırılması için kavramsal ve kuramsal çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, uzun yıllardır üzerinde tartışılan ve hep eleştiri konusu haline getirilen Batı merkezli, pozitivist eğitim yapısı karşısında İslam kültür ve medeniyeti ile uyumlu, aynı zamanda dünyanın geri kalanından haberdar olarakdünya eğitim anlayışına yön verecek bir eğitim sisteminin imkânını tartışmayı hedeflemektedir. Kongre, kendi iç dinamiklerimizden beslenen, İslam’ın insan anlayışı ile uyumlu bir eğitim sisteminin teşekkülünde yol haritası oluşturmayı amaçlamaktadır.

PROGRAM AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

Temalar

İslam Eğitiminde Kurumlar: Tarihsel Tecrübe

İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar

Eğitim Düşünürleri

Farklı Yaş Dönemleri ve Din Eğitimi

İslam Eğitimcileri

İslam Ülkelerinde Din Eğitimi

Gayri Müslim Ülkelerde Din Eğitimi

Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi ve İmam Hatipler

Diyanet İşleri ve Yaygın Din Eğitimi Hizmetleri

Din Eğitiminde Medya, Cemaatler ve STK’lar


Önemli Tarihler

Özet Gönderimi: 31 Ocak 2018

Erken Kayı* : 31 Ocak 2018

Tam Metin Gönderimi: 9 Mart 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 31 Mart 2018

Kongre Tarihi: 27-28 Nisan 2018


Bilgi ve İletişim

Web: https://www.islamiceducation.co/

E-posta: islamiceducation@yekder.org

Tel:(0216) 460 25 50