Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019

13 Nisan 2019

YEKDER Din Eğitimi Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, 12-13 Nisan 2019 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşecek.

Kongre ile İslam Eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanarak, metodolojiye yönelik yeni ve özgün çalışmaların modellenebilmesi hedefleniyor. Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019, bu amaç doğrultusunda İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana temasında düzenlenecek.


Temalar


İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji(Ana Tema)

İslam Düşüncesinde Eğitim

Modern Eğitim ve İslam Eğitimi

İslam Eğitimi Perspektifinden Sosyal Bilimler Eğitimi

İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri Eğitimi

İslami İlimler Öğretimi

İslam Eğitimi Bağlamında Program Geliştirme

İslam Eğitimi Bağlamında Öğretim Metodları

Eğitim Materyallerinin ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Eğitimde Mekânın Dizaynı

Eğitim Düşünürleri


Önemli Tarihler


      Kongre ilanı: 19 Ekim 2018

      Bildiri özeti son gönderim tarihi: 6 Ocak 2019

      Kabul edilen özetlerin ilanı: 11 Ocak 2019

      Tam metinlerin son gönderim tarihi: 25 Şubat 2019

      Kabul edilen bildirilerin ilanı: 11 Mart 2019

      Kongre programının ilanı: 29 Mart 2019

      Kongre tarihi: 12 - 13 Nisan 2019

      Seçilmiş tebliğlerin yayımlanması: 30 Eylül 2019


Bilgi ve İletişim


web: https://www.islamiceducation.co/

e-posta: congressonislamiceducation@gmail.com

Tel: (0216) 460 25 50