Gençlik Eğitimleri Komisyonu

Gençlik eğitimleri ile; • Gençlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını tesis etmek. • İnsanın var oluşunun bilincini kazandırmak. • İnsanın yaşadığı olaylara, çevresine karşı duyarlılığını artırmak. • Gençlerin çevresine karşı sorumluluk sahibi bir birey olmasına yardımcı olmak. • Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlayabilme becerisini geliştirmek. • Gençte şehir kültürü konusunda farkındalık oluşturmak • Gençlere aktif olarak bulunacakları bir ortam oluşturmak • Öğrencilerin kendi görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme ortamları oluşturarak, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak • Gelecekte seçeceği meslek için kendisine örnekler göstermek. • Çalışmanın ve helal kazanmanın önemini kavratmak. • Sunum yapabilme, izlenimlerini sözlü ve yazılı olarak aktarabilme, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde paylaşabilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktdır.