Görüşler

Yekder Gençlik Eğitimlerinin Felsefesi
07 Eylül 2017

YEKDER de yürüttüğümüz gençlik çalışmalarında da esas alıp bir ideal olarak hayata geçirmeye çalıştığımız yedi ilke var. Bunları irfanı geliştirme, marifeti geliştirme, tamamlayıcılık, gelişimsel yönelimlere duyarlılık, bütünsel gelişim, kabiliyetlere göre çeşitlendirme ve hal ile eğitimdir.

Gençliğin Sorunları Din Eğitimi İle Aşılabilir Mi?
04 Aralık 2018

Gençlik, insanın güç, heyecan ve kuvvet yönünden zirvede olduğu; duygusallığın yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. Bazen umut ve heyecan dolu olurken, bazen de sıkıntı ve bunalımlar yaşanır. Gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerinin yoğun olarak desteklenmesi gereken bu süreçte, din eğitiminin rolü ve metodu yeniden düşünülmelidir.

Sivil Din Eğitimi Çalıştayı Üzerine
07 Eylül 2017

YEKDER tarafından düzenlenen Sivil Din Eğitimi Çalıştayı’nı Yönetim Kurulu Üyesi Kurtuluş Öztürk ile konuştuk.

Ailede Din Eğitimi
07 Eylül 2017

Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) eğitimcisi Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça ile ADEP hakkında konuştuk.

İki Kültür Arasındaki Kim’lik
04 Temmuz 2019

Homojen bir yapı içinde yaşayan insanlar, kimliklerine dair soruları kendilerine daha az yöneltmiş olabilirler. Farklı kültürel yapılar arasında doğup yaşayan insanlar, bu soruların cevaplarını daha yoğun bir şekilde aramak isteyebilirler.