Gülsüm Pehlivan Ağırakça

Gülsüm Pehlivan Ağırakça

1979 tarihinde Adana’da doğdu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında “Çocuk Hikâye Kitaplarındaki Dinî ve Ahlâkî Motiflerin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (1908-1918)” tez konusuyla yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi” tez konusuyla doktora çalışmasını tamamladı. Başlıca çalışma alanları ahlak eğitimi ve ailede din eğitimidir. Çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış olan Ağırakça, 2016-2018 yılları arasında 3 yıl Düzce Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 29 Mayıs Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştır. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. YEKDER Yönetim Kurulu Üyesi olan Ağırakça, Ailede Din Eğitimi Programı çalışmalarını yürütmektedir. Özel çalışma alanları “Ailede Din Eğitimi” ve “Ahlak Eğitimi”dir.