20 Şehirden 80 Eğitimci EGP'de Buluştu!

16 Temmuz 2020

Pandemi sürecinde dijital ortama aktardığımız eğitimlerimizi, Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) ile sürdürüyoruz. Dinî bilgiler derslerinde öğrenciye ulaşmada birçok yöntem ve tekniklerin uygulamalı olarak gerçekleştirildiği programımızda 20 şehirden 80 eğitimciyi ağırlıyoruz.


Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde sürdürülmekte olan Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) kapsamında sahada görülen ihtiyaç üzerine öğretmenlere bilgi, beceri, vizyon kazandıran EGP online yaz programı düzenlendi.


Online eğitim sürecinde dinî bilgiler derslerinde öğrenciye ulaşmanın birçok yöntem ve tekniklerinin uygulamalı olarak sunulduğu programda 20 şehirden 80 eğitimci katıldı. Program, YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür ve Çocuk Eğitimleri Koordinatörü Ayşe Öztürk’ün selamlama konuşmasıyla başladı. 


Örneklerle eğitimde teknolojik uygulamalar


Video konferans aracılığıyla 10 eğitim semineri şeklinde düzenlenecek olan programın ilk dersi Ruşen Yavuz ve Ayşe Öztürk’ün sunduğu “Eğitimde Teknolojik Uygulamalar” konu başlığı oldu. Dinî bilgiler alanında çalışmalarda bulunan eğitimcilerin online faaliyetlerde derslerin daha keyifli hale getirilmesi için örnekler sunan Öztürk, “Dünya çok uzun zaman sonra ilk kez böylesi büyük bir salgın hastalıkla mücadele ederken, biz öğretmenlere çocukların nitelikli eğitim hakkını korumak, eğitim ve öğretimi, günün ihtiyaçlarına karşılık verecek yöntem ve nitelikte gerçekleştirmek düşüyor. Öğrencinin motivasyonu artırmak için alternatif çözümler üretilmeli. Bu konuda eğitime teknolojiyi dâhil ettiğimiz de birçok yöntem ortaya çıkıyor. Mevcut uygulamaları öğrenerek kolaylıkla etkinlikler yapılır. İçerik kısmına geldiğimizde kendimize ilk soracağımız soru: “Öğrencilerle canlı bağlantıda yürüteceğimiz dersleri nasıl doğru planlayabiliriz ki öğrenmeyi biraz daha yüz yüze öğrenmeye yakın etkililikte tasarlayalım ve sosyal-duygusal öğrenme ortamı sağlayalım?” dedi. 

Teorik ve kavramsal bilginin ardından Yavuz, örnek oyun ve etkinlikler katılımcıları bilgilendirip pratik uygulamasını aktardı. 


“Öğrencilerin düşünce ve yorum yapma kabiliyetleri geliştirilmeli!”


Programın ikinci dersi, Talha Boyalık’ın “Din Eğitiminde Olay-Yorum” konu başlığı ile öğrencilerin düşünme ve yorum yapabilme kabiliyetleri üzerine gerçekleştirildi. Boyalık, “Online süreçte haftanın konusuyla ilgili kısa film, animasyon, karikatür veya resmin paylaşılarak yorumlanabilir. Öğrencilerle, yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan bir problem sunulur, ardından da birlikte çözüm yolları aranır. Bu çalışmalar yapıldığı takdir de hem öğrencinin aktif katılımı sağlanır hem de dikkati hep derste olur” dedi. 


“Öğrenciler, farklı bakış açısını kazanacak”


“Resfebe nedir?”, “Din eğitiminde nasıl uygulanır?”, “Örnek uygulamalar nasıl hazırlanır?” gibi birçok soru Safiye Nuran Göktepe’nin sunduğu “Eğitimde Bir Materyal Türü: Resfebe” dersi ile cevaplandı. Harf, sayı ve resimlerin harmanlanarak hazırlandığı ve üst düzey düşünmenin yanı sıra öğrencilere farklı bakış açısı kazandırdığı için Resfebe'nin oldukça önemli olduğunu belirten Göktepe, “Hepimizin okul yıllarından hatırladığı (C1=Cebir) bilmecesi bunun en temel örneğidir. Resfebe, planlı hareket etmeyi öğretirken aynı zamanda planlı hareket etmenin önemini kavratıyor” ifadelerini kullandı. Uygulamalı oyun stillerini aktaran Göktepe, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak çözüm önerilerini sundu.