2018 Bahar Dönemi Eğitim Atölyeleri Başlıyor

03 Şubat 2018

Uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilen Eğitim Atölyeleri, öğretmenlerin öğretim ve eğitim becerilerine katkı sağlayarak kişisel ve mesleki gelişmelerine katkı sunuyor.

Yıl boyunca dönüşümlü olarak devam eden atölyelerde öğretmenlerin sınıf yönetimi, iletişim ve materyal kullanımı gibi pedagojik gelişimi ile birlikte Kur’an-ı Kerîm öğretimi gibi din ve ahlâk eğitimi alanında gelişimlerini sağlayacak atölyeler de yer
almaktadır.

Özgün ve Nitelikli Çalışmalar

Eğitim Atölyeleri, sahada görev alan farklı alanlardan eğitimcilerin kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sunmayı ve katılımcıların özgün, nitelikli çalışmalar yapabilecek düzeyde fikirler edinmelerini amaçlamaktadır. Bir hayat biçimi olan ‘Din’in eğitimi yalnızca din derslerinde yapılmamaktadır. Bu nedenle atölyeler din ve ahlâk eğitimini önemseyen her branştan eğitimcinin katılımını beklemektedir.