4-6 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı’nda 11. Hafta Eğitimleri Gerçekleştirildi

26 Aralık 2018

YEKDER Eğitici Eğitimleri Komisyonu bünyesinde devam eden 4-6 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı ile öğretmen ve öğretmen adayları; öğrencilerin tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen bir eğitim modelini sunuyor.

 

EGP bu hafta, Erdem Çakı liderliğinde "4-6 Yaş Eğitiminde Drama Uygulama Örnekleri" başlıklı atölye eğitimi ve Uzm Psikolog Esra Bayrak rehberliğinde “4-6 Yaş Eğitiminde Rehberlik” konu başlıklı dersi işlendi.