4-6 Yaş EGP’de Özkan Öze İle “Çocuklar Allah’ı Sorduğunda” Başlıklı Semineri Gerçekleştirildi

15 Aralık 2018

YEKDER Eğitici Eğitimleri Komisyonu bünyesinde sürdürülen 4-6 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) 15 Aralık 2018 Cumartesi günü Özkan Öze’nin “Çocuklar Allah’ı Sorduğunda” konu başlıklı semineri dernek merkezinde gerçekleştirildi. Öze, öncelikle çocukların soru sormalarının yaratılış maksadına uygun ilerlediklerinin bir göstergesi olduğunu açıkladı.


Çocuklara karşı empati ile yaklaşmanın ve öncelikle kendini sevdirmenin öneminden bahseden Öze, çocuğun sorduğu sorunun değil o soruyu ortaya çıkaran saikler üzerinde durmak gerektiğini belirtti. “Oldukça saf ve masum bir fıtrat üzere bulunan çocuklar Allah’ı sorduğunda, muhakkak cevabı aranmalıdır. Çünkü Allah kimsenin aklına cevabını anlamayacağı soruyu sordurmaz.” ifadelerine yer veren Öze, çocukların inanç gelişiminin büyükleri tarafından desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.