8-14 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) Güz Dönemi Eğitimleri Devam Ediyor

26 Kasım 2021

Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde ilköğretim, dini bilgiler ve değerler alanına dair çalışmalarda bulunan eğitimci ve eğitimci adaylarına yönelik hazırlanan 8-14 Yaş Eğitimci Ge-liştirme Programı (EGP) Güz dönemi eğitimi tüm hızıyla devam ediyor.


Geçtiğimiz haftalarda YEKDER Çocuk Eğitimleri Komisyonu Başkanı Elif Konar Özkan’ın selamlama konuşması ile başlayan program, Güz dönemi ilk dersi Ayhan Başak’ın tanışma etkinliğinin ardından “Öğretim İlke ve Yöntemleri” konu başlığı ile devam etti. Yedi ders çer-çevesinde gerçekleştirilen ilk ders; öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar, öğren-me ve öğretim ilkeleri, öğretim modelleri, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretimin materyalle desteklenmesi, öğretimde verimliliğin artırılması, öğretimin planlanması, öğretim planları detaylı olarak ele alındı.


Programa katılım gösteren eğitimciler, öğrencilerin bilgiyi anlaması, anlamlandırmasını sağla-mayı, sentezleme yollarının neler olduğuna, doğru rehberlik etmeyi, sağlıklı din eğitimin nasıl olması gerektiğine dair birçok konuda uygulamalı olarak bilgilendi. 


Tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgili, kültürlü, şefkatli, görgülü, özümseyerek öğrenen, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyleri yetişti-ren, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını sağlayan eğitimci ve eği-timci adaylarının yeteneklerinin geliştirmesine katkı sunan EGP; 

 • Öğretim Tasarımı
 • Birey Olmaya Doğru / Gelişim Psikolojisi
 • Öğrenciyi Tanıma ve Rehberlik 
 • Sınıf Yönetimi
 • Sınıfta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler 
 • Din Eğitiminde Materyal ve İçerik Üretme
 • Çocuk Edebiyatında Dini Motifler 
 • Din Eğitiminde Drama
 • Eğitimin Bir Parçası, Sosyal Etkinlik 
 • Din Eğitimi Modülleri
 • Eğitimde Teknolojik Uygulamalar
 • Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Oyun ve Etkinlikler 
 • İlmihal Öğretiminde Oyun Ve Etkinlikler 
 • Ses Temelli Elif Bâ Öğretimi ve Uygulanma Örnekleri
 • Siyer Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri 
 • İlmihal Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri 
 • Ahlak Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri


İle devam ediyor