8-14 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) Güz Dönemi Tamamlandı

10 Ocak 2022

Çocuk Eğitimleri Komisyonu bünyesinde 10 hafta boyunca sürdürülen “8-14 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP)”, 17 ders başlığı ile tamamlandı.


Çocuklar eğitimlerine dair değerler eğitimi ve dinî bilgiler alanında eğitim veren öğretmenlere ve öğretmen adaylarına sunulan bir destek programı olan EGP, katılımcılara sadece bilgisi ile değil aynı zamanda yaşayışı, karakteri ve ruhuyla önder öğretmenlerin yetişmesine katkı sağladı. 


10 hafta boyunca gerçekleştirilen EGP’nin son dersi, Sedat Özgür’ün “Siyer Özel Öğretim Yöntemleri ve Ahlak Özel Öğretim Yöntemleri” ve Ferahiye Sakarya’nın “Dinî Bilgiler Öğretimi” konu başlığı ile başladı. 


Siyer okuma biçimleri!


“Ne tür siyer okuma biçimleri vardır?” sorusunu sorarak derse başlayan Özgür, Siyer ile ilgili farklı yaklaşımlara göre yazılan kitaplardan bahsederek örneklemelerde bulundu. Siyer dersinin öğretilmesinde yapılan yanlışlıkları misaller üzerinden açıklayan Özgür, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatının çocukların anlam dünyasında yer edinebilmesi için hangi yöntemlerle nasıl yapılabileceğine ilişkin örnekler vererek katılımcıların görüş ve yorumlarını aldı. Siyer dersinin sonunda günlük ders planını paylaşan Özgür, planlamada dikkat edilmesi gereken hususları vurgulayarak eğitimini tamamladı.


İlkeler ve İmkânlar!


Dini bilgiler öğretiminde “Neler yapabiliriz?” sorusu kadar “Neleri yapmamalıyız?” sorusunun da önemli olduğunu vurgulayarak derse başlayan Sakarya ise “İlkeler ve imkânlar” iki aşamalı olmak üzere kapsamlı bir eğitim şeklinde ele alınması gerektiğini belirtti. Sakarya, ahlak dersinin amacına ulaşması için olması gerekenleri misaller üzerinden örnek olaylar sundu. Sakarya, öğretmenin öğretmek istediği konu ile çocuk arasındaki bağın nasıl kurabileceğini ve bu konudaki amaç ve yöntemlerin neler olması gerektiğinden bahsetti.


Derslerin ardından Çocuk Eğitimleri Koordinatörü Ayşe Öztürk, katılımcıların program ile ilgili geri dönüşlerini alarak katılımcılara teşekkürlerini sundu.