ADEP Bahar Dönemi Kapanış Programında Çocuklar Şenlendi!

15 Nisan 2021

Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) son üç seminerini gerçekleştirerek Bahar dönemini tamamladı. Ebeveynlere yönelik olarak sürdürülen programda Emine Tuğba Demirci, Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ve Kevser Şenel Yılmaz sunuşta bulundu. 


“Çocuk ne yaşıyorsa…”


Emine Tuğba Demirci’nin sunumlarıyla gerçekleştirilen “Çocukların Ahlakî Gelişimini Nasıl Destekleyebiliriz?” seminerinde uygun aile ortamının oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. Demirci, ahlakî gelişim dönemleri anlatırken “Ceza-itaat döneminde doğru-yanlış davranış ödül-ceza güdümündedir. Bireysel çıkarcılık döneminde kişinin kendi isteklerinin başkalarının çıkarlarıyla uyumu, ahlaki davranışın temelini oluşturur. Başkalarına uygunluk döneminde toplum tarafından kabul gören doğru-yanlış davranışlar benimsenir. Akılcı ve evrensel ahlak döneminde ise davranışlar yasanın her zaman her yerde aynı olmayabileceği üzerine kuruludur.” ifadelerinde bulundu.


“Sadece yoğun televizyon kullanımı dahi aile içi iletişimi sekteye uğratıyor.”


Doç. Dr. Bilal Yorulmaz’ın “Medya ve Aile” başlıklı seminerinde ailede duygusal bağın güçlendirilmesi gereken vakitleri medyanın işgal ettiği vurgulandı. Yorulmaz sunumuna katılımcılara yönelttiği “Sizce peygamber efendimizin resmi çizilmiş midir?” sorusu ile başlayarak “Kiliselerdeki Hz. İsa çizimlerinden etkilenen Müslümanlar, bir dönem peygamber efendimizin resmini çizmeye çalışmış sonraki yıllarda yüzü peçeyle örtmüş veya boyayarak ‘Muhammed’ yazmıştır. Osmanlı Döneminde de bu perspektif hilye geleneği olarak devam etmiştir. Günümüz Müslümanlarının medya ile tanışması biraz da buna benziyor. İlk kez karşılaşılan medya kendi özünü dine ve dindara dayatmış görünmektedir. Fakat bu tablo yapılacak araştırmalar ve dini medya okur-yazarlığı eğitimleriyle bozulacak ve dinin özünün korunduğu, medyanın sadece araç olduğu bir ortama doğru evrilecektir.” açıklamalarıyla farkındalık oluşturdu.


“Televizyon gösterir, edebiyat anlatır.”


Kevser Şenel Yılmaz’ın “Ebeveynlerin Kullanabilecekler Yazılı, Görsel ve İşitsel Kaynaklar” başlıklı seminerinde çocuk kitaplarından örnekler verilerek çocuklarda okuma kültürü oluşturma yöntemleri aktarıldı. “Bir çocuk bir kitabı defalarca okumak istiyorsa bunu reddetmeyin çünkü çocuğun kitaptan alabileceği mesajlar henüz tam ulaşmamış demektir.” vurgusunu yapan Şenel Yılmaz, etkileşimli okuma yaparak katılımcı ebeveynlerin çocuklarını ekrana topladı. 29 Ocak tarihinde başlayan program, çocukların katılımıyla renklenerek tamamlandı.