ADEP Eğitimcileri Alan Çalışmalarına Devam Ediyor

13 Ekim 2020

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu bünyesinde devam etmekte olan Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP), her sene çalışmalarını biraz daha derinleştirmektedir. 


Ebeveynleri, çocuklarına din eğitimi verirken yazılı ve görsel materyallerle desteklemek üzere geçtiğimiz yıl başlatılan “ADEP Materyal Atölyesi” ile materyal kitabı hazırlıklarını sürdürüyor.


ADEP eğitimcileri, geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaları değerlendirmek ve gelecek yılın planlaması üzerine istişare etmek için YEKDER dernek merkezinde bir araya geldi. YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, YEKDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Yetişkin Eğitimleri Komisyonu Başkanı Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça’nın mevcut çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu toplantıya ADEP eğitimcilerinden Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, Emine Tuba Demirci, Uzm. Psk. Esra Albayrak, Doç. Dr. Ayhan Öz ve Saliha Serenli Kızılkaya katılım gösterdi. 


Gelecek dönemde ADEP seminerlerinde sıkça karşılaşılan soruların cevaplandığı bir kitapçığın haberini veren eğitimciler, planlaması yapılan yeni dönem için program önerilerini sundu.


Toplantı, hediye takdimiyle sona erdi.