ADEP, Güz Dönemi İlk Eğitimi "İslam Geleneğinde Ailenin Eğitimsel Rolü" Oldu

04 Kasım 2019

Yetişkin Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde “Din eğitimi ailede başlar” düsturundan hareketle yola çıkan Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP), 2019 Güz dönemi seminerlerinin ilki 2 Kasım 2019 Cumartesi günü dernek merkezinde gerçekleştirildi.


10 haftalık seminerlerden oluşan ADEP, aileleri din eğitimi konusunda yetkinleştirmeye devam ediyor. Programda YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, selamlama konuşmasının ardından YEKDER'in din eğitimi alanında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Başkan Özgür'den sonra katılım sağlayan ebeveynleri selamlayan Yetişkin Eğitimleri Komisyonu Başkanı Gülsüm Ağırakça ise ADEP seminerlerinin geldiği noktayı, programın aşamaları ve süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Selamlama konuşmalarının ardından Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emine Keskiner “İslam Geleneğinde Ailenin Eğitimsel Rolü” konu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Aileyi oluşturan bireylerdeki ahlakî çizgi netleşmedikçe çocuklarda da aynı çizginin oluşamayacağını vurgulayan Keskiner; ailede din eğitiminin eş seçimiyle, çocuklardaki ahlak eğitiminin ise; İbn-i Sina’nın deyimiyle; kötü ahlak kazanmadan, sütten kesilir kesilmez başlaması gerektiğini ifade etti.


Program, Yetişkin Eğitimleri Komisyonu Başkanı Gülsüm Pehlivan Ağırakça'nın, Dr. Emine Keskiner'e hediye takdimi ile tamamlandı.